Serwis WydaćKsiażkę.pl wykorzystuje cookies. Więcej informacji na temat zasad wykorzystywania cookies w serwisie oraz sposobu ich wyłączenia w Polityce prywatności
Regulamin serwisu internetowego (plik PDF)

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO WYDACKSIAZKE.PL

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 2. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SERWISIE INTERNETOWYM
 3. OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA Z USŁUG ELEKTRONICZNYCH
 4. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KORZYSTANIA Z FUNKCJONALNOŚCI KONTA
 5. PRAWA AUTORSKIE
 6. SPOSOBY PŁATNOŚCI
 7. ODPOWIEDZIALNOŚĆ USŁUGODAWCY WOBEC USŁUGOBIORCÓW PRO
 8. WARUNKI ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH
 9. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO
 10. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUGI ELEKTRONICZNEJ
 11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SERWISIE INTERNETOWYM

3. OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA Z USŁUG ELEKTRONICZNYCH

4. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KORZYSTANIA Z FUNKCJONALNOŚCI KONTA

5. PRAWA AUTORSKIE

6. SPOSOBY PŁATNOŚCI

7. KOSZT, TERMIN I SPOSOBY DOSTAWY

8. ODPOWIEDZIALNOŚĆ USŁUGODAWCY WOBEC USŁUGOBIORCÓW PRO

9. WARUNKI ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

10. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

11. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUGI ELEKTRONICZNEJ

12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU – FUNKCJONALNOŚCI KONTA

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO REGULAMINU – SZCZEGÓŁOWE ZASADY ORAZ KOLEJNE KROKI WYPEŁNIENIA FORMULARZA PUBLIKACJI, DRUKU ORAZ DYSTRYBUCJI

Pobierz załącznik w formacie PDF